Forsøk på hjelp, eller konver­te­rings­terapi?

I debatten etter Eivor Oftestads kronikk (25. august) synes Halvor Moxnes og Gyrid Gunnes (31. august og 3. september) ikke helt å ha oppfattet hva skepsisen mot lovforslaget om «konverteringsterapi» bunner i. Den skyldes nemlig ikke at man forbyr at «ikke-faglige miljøer (ofte religiøse) bruker press og makt for å endre seksuell orientering eller kjønnsidentitet,» noe det er allmenn enighet om at er et overgrep.

Debatt