Spørsmålet om norsk våpenstønad til Ukraina skaper på ny diskusjonar i SV:

Ny våpensplid ulmar i SV

TRENG IKKJE: Nestleiar i SV Torgeir Knag Fylkesnes meiner at det ikkje er naudsynt med ei ny handsaming av våpen­leveransar til Ukraina i landsstyret til SV per no.FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

I TVIL: Krefter i SV vil ha omkamp om norsk våpenhjelp til Ukraina. Partileiinga synest ikkje det er naudsynt.

Retting 26.08.22: Denne saka inneheld ei feilframstilling. I saka skriv vi at SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i ein chatgruppe varsla medlemane av landsstyret om at Klassekampen arbeidde med ei sak. Etter at ho gjorde det, skriv vi, nekta fleire av landsstyremedlemane å uttale seg. Her har vi misforstått, med det resultatet at framstillinga vart feil. Det var ikkje Gjørtz som varsla landsstyret om Klassekampens ringerunde, men landsstyremedlem Gjermund Skaar. Verken han eller Gjørtz medverka til at få uttala seg til Klassekampen. Vi ber om orsaking. Red.

Innenriks