Klimaet taper alle ganger i kampen mot verdens militærutgifter.

Krigen mot klimaet

FOR FRED: Organisasjonen Veterans for Peace demonstrerer utafor kongressbygningen i Washington DC i USA.FOTO: JOY ASICO, AP/NTB Joy Asico

Militæret og de militær-industrielle kompleksene som nå håver inn milliarder av dollar i krigs- og krisetider, går framtidas uro lyst i møte. Den oppskrytte miljøpakka til USAs president Joe Biden, som nylig gikk gjennom i Representantenes hus, fyrer ikke bare opp om fortsatte storinvesteringer i fossil brenselsproduksjon, men lar den militære miljøverstingen går fri.

Kommentar