96 bydelsjordmødre ved helsestasjonene i Oslo varsler om forhold i barselomsorgen:

Jordmødre roper varsko

OPPFØLGING: Jordmor Siri von Krogh er på hjemmebesøk hos nybakte foreldre og deres seks dager gamle baby i Oslo. Babyen veies, og navlen kontrolleres. Von Krogh er også en av mange jordmødre bak et varsel om ­forholdene i barselomsorgen. – Vi har kommet i en forferdelig dårlig situasjon, sier hun. Tom Henning Bratlie

KRITISK: Under pandemien ble liggetida på barselavdelinger redusert fra tre til to døgn. Dette er fortsatt praksis, ifølge et varsel fra jordmødre i hovedstaden.

«Vi har de siste årene opplevd en markant økning i negative tilbakemeldinger og historier fortalt av familiene.» Det skriver bydelsjordmødrene i Oslo kommune i et brev til ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ahus og Statsforvalteren i april i år.

Innenriks