Opplevingsrik framsyning om kystsamfunnet på 1880-talet.

Ulike utanforskap

ANNLEIS: To ulike lagnadar, men eit håplaust utanforskap har dei felles. FOTO: PETTER SKAR

Ikkje berre armod og eventyrlyst førte folk til Amerika, men også draumen om eit rausare samfunn.

Kultur