En ny mastergrad undersøker erfaringer med muslimsk samtalepartner på norske sykehus:

Imam avviste kvinne i sorg

SKREV MASTER: Rania Al-Nahi har skrevet en masteroppgave om ordningen med muslimsk samtalepartner. Selv er hun en slik samtalepartner for Ahus der hun jobber som ringevikar under prestetjenesten. Nima Taheri

KREVENDE: «Khadija» ville snakke med en imam da barnet hennes lå for døden. Imamen krevde at hennes mann var til stede for at samtalen kunne skje.

– Jeg følte meg liten når vi skulle ha en av disse samtalene, og mannen min satt der og imamen satt der.

Innenriks