Utenriksminister Huitfeldt er bekymret for det palestinske sivilsamfunnet. Vil hun forsvare det?

Forsvar folkeretten!

TVANGSFLYTTES: 4. mai i år besluttet israelske myndigheter å tvangsflytte om lag 1200 palestinere fra Masafer Yatta. Her en demonstrasjon sør i Yatta i mai i år. FOTO: HAZEM BADER/AFP/NTB HAZEM BADER

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har flere ganger uttrykt bekymring over at handlingsrommet for det palestinske sivilsamfunnet blir stadig mer begrenset. Hun sier at det viktigste framover er å bidra til at det får fortsette arbeidet sitt. Samtidig blir palestinerne kontinuerlig fratatt jord til fordel for de israelske folkerettsstridige bosettingene, de er uten bevegelsesfrihet og selvbestemmelse, de blir utsatt for kollektiv straff, utenomrettslige drap, tortur og vilkårlig fengsling uten lov og dom.

Kronikk