Ap/Sp-regjeringen frykter overoppheting.

SVs tunge bør

«Det har vært ei tung bør denne gangen», sa SVs nestleder og forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes da Ap, Sp og SV etter over tre ukers tautrekking kunne legge fram enighet om revidert nasjonalbudsjett i går. Det er flyttet på historisk mye penger, 3,6 milliarder kroner, men mesteparten går til å reversere regjeringens forslag om å ta penger fra bistandsbudsjettet for å dekke utgiftene til ukrainske flyktninger i Norge. I forhandlingene har SV tilbakestilt 2,5 milliarder kroner, noe som de fleste bistandsorganisasjonene sier seg fornøyd med.

Kommentar