Til skafottet: Med lett og ledig penn leverer Aina Basso et grusomt stykke norgeshistorie.

Bestia­li­tetens historie

FORBI FANTASIEN: Aina Basso levendegjør dødsstraffens historie.FOTO: ODA DERBY

Bokmagasinet