Dialog, samarbeid og brobygging har dessverre ikke vært arbeidsmetoden i OSSE de siste årene.

Vår verste fiende: mistillit

KNUTE PÅ TRÅDEN: Ideen om en ny sikkerhetsarkitektur i Europa er blitt luftet av Russland lenge – sist på et toppmøte mellom EU og Russland i januar 2014. Men i stedet for dialog er det blitt avvist, skriver Mette Kongshem.FOTO: GEORGES GOBET, AFP/NTB GEORGES GOBET

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde 5. desember 2005 et innlegg i Aftenposten om Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) med tittel «Den verste fiende er mistillit». I artikkelen ga Støre uttrykk for sterk støtte til organisasjonens arbeid og skrev blant annet: «For at OSSE skal kunne fortsette sitt arbeid, er det avgjørende at alle organisasjonens deltakerland føler at de blir hørt og at organisasjonen også arbeider for dem. Det siste året har samarbeidsklimaet i organisasjonen ikke vært det beste. Enkelte deltakerland hevder at de vestlige land opptrer som belærende i forhold til de tidligere kommunistiske stater, i stedet for at man har et reelt samarbeid om å løse felles problemer. Dette er bekymringer vi må ta på alvor. Norge skal være aktiv i å finne løsninger som bygger bro over disse motsetningene.»

Kronikk