Fakta om Finland – eller forsøk på en edruelig debatt

«Noen stemmer trenger vi ikke å lytte noe særlig mer til», lød det fra Dagens Næringslivs redaktør Frithjof Jacobsen lørdag 26. mars. Hans premiss er slik: «At USA er engasjert i europeisk sikkerhet, er en forutsetning for at vi er trygge. Det finnes ikke noe alternativ til denne sikkerhetsgarantien i dag, og heller ikke i overskuelig fremtid. Å late som det, er ikke bare dumt. Det er også farlig». Et slikt høyrenarrativ om framtida er ikke bare dumt, men også ahistorisk. Finland kan tjene som det beste eksempel i så måte.

Debatt