Kjønns­iden­titet som kampsak

Kjønnsidentitet er blitt en splittende kampsak i mange land, særlig i Polen, Ungarn, USA og Brasil. Erkefienden kalles kjønnsideologi, som sies å true den naturlige angitte kjønnsordenen. Og særlig truende er transrettigheter og kjønnsmangfold som utfordrer den binære tokjønnsmodellen.

Debatt