Museer over hele Norge mobiliserer for å bistå UkrainaMuseumsforbundet ber regjeringen ta grep

Savner norsk initiativ

I RUINER: Kulturminner går tapt som følge av krigen i Ukraina. Museer i Norge mobiliserer nå på eget initiativ, men savner en nasjonal koordinering, sier Museumsforbundet. FOTO: EVGENIY MALOLETKA, AP/NTB Evgeniy Maloletka

Norske myndigheter må øke innsatsen for å redde ukrainsk kulturarv fra krigens ødeleggelser, mener Museumsforbundet og andre aktører i kulturlivet.

En måned etter at invasjonen startet, har en rekke kirker, teatre og andre kulturbygninger i Ukraina blitt lagt i grus av russiske missiler og granatild. Ifølge Haagkonvensjonen plikter krigførende parter å ta særlig hensyn til kulturminner, men i Ukraina ser man nå flere brudd på den internasjonale avtalen, som også Russland har gitt sin tilslutning til.

Kultur