Senterpartiet vil legge elektrifisering på is:

– No må vi revurdere

INN­TRYKK: Det gjorde inn­trykk på Sig­bjørn Gjelsvik, finans­po­li­tisk tals­per­son i Sen­ter­par­tiet, at Elkem i Kris­tian­sand er uroa over eit framtidig kraftunderskot. Tor Erik Schrøder

NYE TAKTER: Sps finanspolitiske talsperson seier at all elektrifisering av norsk sokkel må bli lagt på is. Ap seier at det er eit klart brot med avtalen mellom dei to partia.

Å elektrifisere oljeplattformer i Nordsjøen er eitt av dei aller viktigaste klimagrepa både for denne og den førre regjeringa.

Politikk