Forskere i Bergen nærmer seg svar på ME-gåten:

Leiter på cellenivå

NYE FUNN: Karl Johan Tronstad (t.v.) og Øystein Fluge har forsket på mekanismene bak sykdommen ME og gjort flere viktige funn. Blant annet fant de forandringer på et molekylært nivå hos ME-pasienter. FOTO: TRULS LEROE Truls Leroe

I BLODET: Forskere har gjort funn som tyder på en underliggende energisvikt i ME-pasientenes blodgjennomstrømning.

Forrige lørdag trykket Klassekampen en reportasje om ME-syke Emilie Brandshaug. Hun er 23 år gammel og har hatt ME siden barneskolen. I dag er hun avhengig av døgnbemannet pleie.

Innenriks