Russland vil tvinge fram kapitulasjon fra Volodymyr Zelenskyj.

Putins diktat

KRIGSPLAN: Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu skal nå «alle mål» i Ukraina. FOTO: ALEXEI NIKOLSKY, AP/NTB Alexei Nikolsky

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at forhandlinger om våpenhvile ikke er aktuelt før Russland stanser bombingen av landet. Utsagnet kan tolkes som at Zelenskyj eller andre i den forskansede ledelsen i Kyiv innser at et militært nederlag kan komme. Han ser hvordan Russland nå har gått løs på flere byer i Ukraina, med hovedstaden for øye. Zelenskyj ser også at USA og Nato, som ikke vil gjøre faren for storkrig større enn den allerede er, har avslått hans bønn om en flyforbudssone.

Kommentar