«Fuglane» er en sjeldent godt avstemt og balansert forestilling.

Et misforstått barn

SÅRBAR: Tarjei Vesaas karakteriserte Mattis i «Fuglane» som «eit sjølvportrett med visse atterhald». På Det Norske Teatret spilles Mattis av Christian Ruud Kallum. FOTO: ERIK BERG

Det kollektive og det individuelle får like stor plass i denne kraftfulle forestillingen.

Teater