Det største av alle hierarki, det antroposentriske, står for fall i Munchmuseets fyrste «Solo Oslo»-utstilling.

Mennesket ut av sentrum

Sandra Mujinga

Kultur