Kostnadsauke på 300.000 for bonden Arne Manger:

På bar bakke

ARBEIDSHEST: Sidan Arne Manger kjøpte gard i 2017, har det vore få fridagar. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

DUGNAD: Mjølkebonde Arne Manger hadde ei skattbar inntekt på 70.000 kroner i fjor. Han er ein av mange bønder som ikkje får endane til å møtast.

– No er det så ille at det er snakk om eksistensen til norsk landbruk, seier Arne Manger, som leverer mjølk og storfe til det norske folk frå garden på Lesja.

Innenriks