Vi har gått frå oska til elden

Etter åtte år med regjering av Høgre med varierande partnarar var vi mange som ønska regjeringsskifte. Ikkje minst på grunn av miljø- og klimapolitikken. Den førre regjeringa gjorde inga tiltak som monna for klimaet. Derimot brukte ho det «grøne skiftet» som påskot for å la spekulantar tene milliardar på ei naturrasering utan sidestykke i norsk historie, gjennom vindkraftutbygging og utvinning av såkalla «grøne mineral».

Debatt