Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi har gått frå oska til elden

Etter åtte år med regjering av Høgre med varierande partnarar var vi mange som ønska regjeringsskifte. Ikkje minst på grunn av miljø- og klimapolitikken. Den førre regjeringa gjorde inga tiltak som monna for klimaet. Derimot brukte ho det «grøne skiftet» som påskot for å la spekulantar tene milliardar på ei naturrasering utan sidestykke i norsk historie, gjennom vindkraftutbygging og utvinning av såkalla «grøne mineral».