Et utslippsfritt militærvesen vil gi enorme klimakutt og bidra til å gjøre hele samfunnet grønnere.

Det grønne militæret

ET STYKKE IGJEN? Manuell oppskyting av modellflyet Pamela under en øvelse i 2015. Et utslippsfritt forsvar kan gi enorme klimagevinster, skriver forfatteren. FOTO: UKJENT/FORSVARETS MEDIEARKIV

Forsvarsministeren i Storbritannia er ansvarlig for minst 50 prosent av landets regjeringsstyrte utslipp. Militære styrker i de fleste land står for den største andelen av statlig forurensning. Antakeligvis gjelder dette også for Norge, men rapporteringen er svært inkonsekvent: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hevder at militær aktivitet produserte rundt 250.000 tonn CO2 i 2020, mens Statistisk sentralbyrå hevder at CO2₂-utslippet fra offentlig administrasjon og forsvar var på om lag 170.000 tonn i samme periode.

Kronikk