Her er lønnsadelen i selskap og føretak som staten har eigarskap i:

52 sjefar slår Støre

TOPP: Med over 1,7 millionar i godtgjersle styrer Ap-leiar Jonas Gahr Støre landet. Konsernsjefen i DNB innkasserer nær åtte statsministerlønner.

Regjeringa har varsla eit oppgjer med høge leiarlønningar og tar temaet opp fleire gongar i Hurdalsplattforma, der det heiter at regjeringa vil «føre en lederlønnspolitikk i selskaper med staten som hel- eller deleier basert på moderasjon, hvor bonuser begrenses kraftig og ses på som en del av en leders samlede lønnsavtale».

Innenriks