Her er kuren, finans­mi­nister!

Hvordan kunne det sikres, i et mest mulig fritt og demokratisk land, at strømprisene for folk flest var forutsigbare og rimelige? Det er ingen mirakelkur, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Debatt