Hurdalsplattforma varslar eit tydeleg taktskifte i den statlege næringspolitikken:

Staten skal ta eigarskap

STAT OG STYRING: Den nye Støre-regjeringa ynskjer meir kontroll med utvalde næringar. Den som skal halde i taumane blir næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Her til venstre på Slottsplassen etter å ha møtt kongen i sitt første statsråd, med kolleger Sandra Borch (Sp), Espen Barth Eide (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp) og Anette Trettebergstuen (Ap). FOTO: SIV DOLMEN Foto: Siv Dolmen

AKTIVE: I Hurdalsplattforma varslar Arbeidarpartiet og Senterpartiet at staten skal spele ei heilt anna rolle i utviklinga av næringspolitikk.

Eit kvarter over avtalt tid spaserte dei 19 nye statsrådane i Jonas Gahr Støre si første regjering ut på Slottsplassen torsdag, 10 kvinner og ni menn. Heilt ytst ute til venstre i rekkja av ministrar stod den ganske ukjente 35-åringen Jan Christian Vestre, som har blitt utnemnt til næringsminister.

Politikk