Reineiere vant mot vindkraft­ut­byg­gere

REINDRIFT: Høyesterett slår fast at vindkraftverkene på Storheia og Haraheia strider mot urfolks rettigheter. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB Heiko Junge

SEIER: Høyesterett gir medhold til reineierne på Fosen. Både Storheia og Roan vindkraftverk er satt opp i strid med urfolksrettighetene, slås det fast.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slår Høyesterett fast.

Politikk