Over 600.000 er lavtlønte i arbeidslivetDet siste tiåret har andelen økt, viser ny rapport

Stadig flere tjener dårlig

BLE FLERE: I bygg- og anleggsbransjen har det blitt 28.500 flere lavtlønte fra 2008 til 2018. Her fra et anleggsprosjekt i Oslo sentrum. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

ØKER: En tredel av arbeiderne i privat sektor er lavtlønte. Særlig i byggebransjen og serveringsbransjen har andelen økt.

Hvert eneste lønnsoppgjør reiser fagbevegelsen egne krav om å løfte de lavtlønte. Like fullt faller større og større deler av arbeidsmarkedet under lavlønnsgrensa, viser en fersk rapport fra forskningsstiftelsen Fafo:

Innenriks