«Mor Courage» lykkes med å sette krigen og menneskelige grusomheter i sentrum.

Lærestykke

ALENE: Laila Goody spiller det meste fra scenen, mens de andre skuespillerne befinner seg ofte rundt i salen.FOTO: ØYVIND EIDE, NATIONALTHEATRET

«Mor Courage» forsøker både å være et lærestykke i Brechts teater og en oppriktig gjennomgang av krigens korrupsjon. Det lykkes langt på vei.

Teater