Et nasjonalregnskap for havet vil vise oss dets store verdier – og hva det koster hvis vi forvalter det feil.

Sett tall på havets verdier

SILDAS PRIS: Vi trenger å tallfeste verdiene i havet for å kunne forvalte det på et bærekraftig vis, skriver forfatterne. Foto: Sara Johannessen Meek, NTB Sara Johannessen Meek

Om noe ikke har en er tallfestet verdi, er det mindre åpenbart at det kan ha en verdi. Har det en tallverdi, kan det plasseres relativt til andre størrelser, det være seg varer eller tjenester.

Kronikk