I Energimeldingen sår regjeringen tvil om effekten av å elektrifisere oljebransjen:

Klimage­vinsten er usikker

ELEKTRISK: Aker BPs Valhall-felt ble i 2013 det første norske oljefeltet drevet kun med strøm fra land. Stortingsflertallet ønsker at flere felt skal elektrifiseres. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB Håkon Mosvold Larsen

KUTT: Klimaeffekten av å elektrifisere olja må forventes å være begrenset, står det i Energimeldingen. – Kutt er kutt, sier statssekretær Tony Tiller (H).

I Energimeldingen sår regjeringen tvil om klimaeffekten av sin egen politikk – å elektrifisere sokkelen. Likevel går de inn for å bruke milliarder på tiltaket.

Innenriks