Allianser med djevelen

HVA ER SANT OM SYRIA? USA støttet lenge kurdiske grupper og andre som gjorde sterk motstand mot IS, skriver Jan Borring. Her er amerikanske soldater nær al-Malikiyah i Syria. FOTO: Delil SOULEIMAN, AFP/NTB DELIL SOULEIMAN

Lars Birkelund går i Klassekampen 25. mai langt i å fremstille IS nærmest som et redskap for vestlige interesser. En mengde enkeltopplysninger kobles sammen til en fortelling der det – med Birkelunds ord – «er mulig å tenke seg …» både det ene og det andre – for eksempel en samlet front av USA, Nato-landene inkludert Tyrkia og USA-venner i den arabiske verden som sammen bruker IS som et våpen mot det syriske regimet.

Debatt