Etter å ha fått 200.000 av ein rik onkel i USA har Partiet De Kristne passert Frp i valkampstøtte:

Har mista pengedraget

SMÅTT I KOPPEN: Det går trått med valkampbudsjettet til Framstegspartiet. Her er det den nye partileiaren Sylvi Listhaug som held fram koppen.FOTO: SIV DOLMEN Foto: Siv Dolmen

TRÅTT: Den fyrste valkampen til Sylvi Listhaug som Frp-leiar er låg på finansiering. Til no har Partiet De Kristne fått inn meir i valkampkassa enn Frp.

105 dagar før valet er valkampkassa til Sylvi Listhaugs Framstegsparti skral.

Politikk