Student­velferd og livssyn­s­å­penhet

Studentenes velferd er for viktig til å kjøres fast i foreldede livssynspolitiske blindspor. Årets helse- og trivsel-undersøkelse blant studenter er rystende. Over halvparten er ensomme, mer enn en dobling siden 2018.