Når økonomi blir teologi

«Påfallende lite maktkritisk», mener handelshøyskoleøkonomen Ola Kvaløy om Manifest Tankesmie og vårt prosjekt Grønn Industri 21 (Klassekampen 5. mai). Dette fordi vi har publisert en rapport fra professor Mariana Mazzucatos institutt ved University College London, som tar til orde for store offentlige investeringer – og statlig eierskap – i det grønne industriskiftet.

Debatt