Den statsromantiseringen som vi nå ser hos deler av venstresiden, er påfallende lite maktkritisk.

Økonomisk alter­na­tiv­felle

STJERNEØKONOM PÅ VILLE VEIER: På grunn av forvirringen folk som Mariana Mazzucato skaper, har deler av venstresiden fått en idé om at markedene er kapitalistenes venn, mens staten er på vanlige folks side, skriver Ola Kvaløy. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Det var med interesse jeg leste intervjuet med «stjerneøkonomen» Mariana Mazzucato i Klassekampen mandag 3. mai. Til kritikere som mener at analysene hennes ikke holder samfunnsøkonomisk mål, sier hun: «For det første har det etablerte økonomifaget vist seg å være grunnleggende problematisk». Og videre «Folk eksperimenterer nå med alle mulige modeller, og de som klamrer seg til de gamle, avslører bare hvor utdaterte de er». Før hun legger til: «Jeg legger mye stolthet i å prøve å lære av det som faktisk skjer på bakken».

Kronikk