Mektig allianse tar stilling i betente energikonflikter:

Superlobby vil forme Norge

MAKTPAR: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid mener Norge er avhengig av en langsiktig kraft- og industristrategi for å lykkes med det grønne skiftet. I det stille har de nå utformet strategien de mener Norge trenger. Fartein Rudjord

HAR PLAN: LO og NHO har samlet Norges viktigste industriaktører bak en ny plattform. Målet er å legge politiske føringer for kraft- og industripolitikken helt fram til 2050.

De siste par årene har norsk politikk vært preget av betente konflikter om kraft og industri. Utbyggingen av vindkraft på land har stoppet opp i møte med folkelig motstand, og kritikerne av havvind blir stadig mer høyrøstet. I industrien brygger det opp til kamp om krafta mellom landbasert og offshore industri.

Innenriks