Pandemien gir dobbelt så mange arbeidsledige blant unge, innvandrere og andre utsatte:

Skrekktall for de svakeste

MANGE: Til tross for optimisme knyttet til vaksinasjon og gjenåpning står mange arbeidsledige i fare for å bli langtidsledige. Her fra NAV Grünerløkka i 2019. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

UTENFOR: Arbeidsledigheten blant unge, innvandrere, folk uten utdanning og dem som har kort tid igjen av dagpengene, har doblet seg siden før koronakrisa.

Folk som allerede hadde det vanskeligst som ledige, har fått det enda verre i kriseåret. Det Nav omtaler som «utsatte arbeidssøkere» er nesten fordoblet, fra 73.900 før pandemien til 140.400 i mars i år.

Innenriks