Hvorfor blir ikke barn, ungdom og lærere skjermet?

Nedstenging av barnehager og skoler er siste skanse for politikere som styrer etter økonomiske insentiver. I alle utbrudd er nedstenging av skoler og barnehager det nest siste verktøyet i verktøykassa før full nedstenging. Det er «et verktøy som må tas ut av verktøykassa» sier Guri Melby, som uansett smittepress vil holde skoler og barnehager åpne! Men: Er det klokt og riktig at barn, unge, småbarnsfamilier og lærere stadig plasseres i førstelinjen i krigen mot koronaviruset når smitte kan unngås?

Debatt