Fredrik Longvas tekst grip rett inn i kvardagen til ungdomen, men vil for mykje.

For mange forteljingar

NÆRT: I sorga finn Tara (Catharina Vu) etter kvart ein fortruleg venn i Ferdinand (Preben Lillebø Rongve).FOTO: ARILD MOEN/TINGH

Ei framsyning med mange gode idear, men som freistar å femne for vidt.

Teater