Misnøyen med helseforetakene vokser. Nå organiserer motstanderne seg:

Vil fjerne helsefore­takene

HELSEFLOPP: Helse Møre og Romsdal har brukt over 600 millioner på å forberede bygging av nytt fellessykehus for Romsdal og Nordmøre på Hjelset. Nå vet ingen om sykehuset blir bygd. FOTO: ANN ELI NØSEN/NRK FOTO: ANN ELI NØSEN/NRK

NYTT: Helseforetaksmodellen har gitt byråkrater enorm makt over Helse-Norge. Nå går distriktsopprørere og fagfolk sammen om å lage et alternativ til byråkratveldet.

I 2001 innførte Arbeiderpartiet helseforetaksmodellen. Målet var bedre økonomi, mindre byråkrati og økt effektivitet. En viktig del av løsningen var styringsprinsipper hentet fra næringslivet, også kalt «New public management».

Innenriks