En velkjent folkelig allianse har samlet seg i kampen mot sentraliseringen.

Motkulturell mobilisering

KAMPEN FORTSETTER: Anja Cecilie Solvik i front for Bunadsgeriljaen i mai 2019 i Oslo. Denne uka snakket hun for flere hundre på Lokalsamfunnskonferansen.© FOTO: RYAN KELLY, NTB Kelly, Ryan

Bunadsgeriljaens kraftfulle mobilisering for fødetilbud i Kristiansund har preget nyhetsoverskriftene denne uka etter at helseforetaket Helse Møre og Romsdal har vedtatt stenging i strid med Stortingets forutsetninger. Kampen for akuttjenester og fødetilbud føyer seg inn i rekka av aksjoner mot regjeringens sentraliseringspolitikk de siste årene. Kampene har bølget fram og tilbake på en rekke områder. Den mest omfattende distriktspolitiske mobiliseringen var den langvarige og opphetede striden om kommune- og regionsammenslåingene.

Kommentar