NOTERT

Endrer ett ord i nasjo­nal­sangen

Australias nasjonalsang er blitt endret for å signalisere at Australia fantes også før hvite europeere bygget den moderne nasjonen. Ett enkelt ord er endret. Det er frasen «vi er unge og frie» som er blitt endret til «vi er ett og frie». Endringen er gjeldende fra 1. januar.

Utenriks