Enslig: To ferske bøker synliggjør samfunnets sterke tosomhetsnorm.

Alene hjemme

Malin Lindroth og Unn Conradi Andersen. FOTO: SOFIE SIGRINN og GYLDENDAL

At over 900.000 nordmenn bor alene skulle man ikke tro ut fra dette årets koronatiltak. Heller ikke i mer hverdagslig politikk får det høye antallet aleneboende særlig stor oppmerksomhet – ta boligpolitikken, for eksempel. Selv i norsk forskning og historie er aleneboende, som sosiolog og forfatter Unn Conradi Andersen skriver i boka «På egen hånd», et nærmest utematisert kapittel.

Bokmagasinet