Norske medier må jobbe hardere for mer mangfold i egne rekker.

Ut av komfortsonen

I juli innledet den danske kulturjournalisten Lucia Odoom en protest mot sin egen arbeidsplass, avisa Politiken. Inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen protesterte Odoom blant annet mot å «være det eneste sorte bylinefoto i avisen». Odooms protestbrev ble fulgt av en «sit-in»-markering i Politikens lokaler, der 20 afrodanske demonstranter okkuperte hovedtrappa inn til JP/Politikens Hus og delte ut løpesedler.

Fokus