«Feil» meninger møter sterke reaksjoner på sosiale medier. Ofrer venstresida ytringsfriheten på godhetens alter?

Den sosiale rettssalen

© Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Den siste tiden er det som om polariseringen i samfunnsdebatten har hardnet til. Meningsmajoriteter og meningsminoriteter posisjonerer seg i forhold til hverandre, og ved ikke å markere tydelig avstand til upopulære meninger risikerer du at din egen sosiale kapital synker. Har vi dermed kommet dit at det å representere en kritisk stemme og utfordre de «riktige» meningene fører til kollektiv sosial fordømmelse?

Med andre ord