Superspredere kan skape alvorlige smitteutbrudd av koronaviruset. Det trengs strengere tiltak for å stanse det.

Vi må stanse klyngesmitten

SUPERSPREDER? Det er viktig med streng grensekontroll og testing av alle innreisende til Norge, skriver forfatteren. På bildet ser vi teststasjonen på Oslo lufthavn. © FOTO: FREDRIK HAGEN, NTB Fredrik Hagen

Klynge-utbrudd («clusters of cases») knyttes til superspreder-situasjoner slik vi har det i Norge i dag i Oslo, Bergen og Viken. 7. til 13. september registrerte WHO Norge som et land der smitteoverføring hovedsakelig skjer via klynge-utbrudd i motsetning til resten av Skandinavia, som er registert med generelle utbrudd i befolkningen («community transmission»).

Kronikk