Høyreekstreme i Tyskland søker grobunn i demonstrasjoner mot landets koronarestriksjoner:

Sjanghaier tyskernes misnøye

MOT TILTAK: Folk samlet seg under en protest i Berlin mot myndighetens nye restriksjoner mot korona, lørdag 29. august. FOTO: MICHAEL SOHN, AP/NTB SCANPIX Michael Sohn

TYSKLAND: Mens ytre høyre prøver å ta over koronademonstrasjoner, er partiet Alternativ for Tyskland preget av indre splid.

Lørdag for ei uke siden deltok 38.000 mennesker i Berlin-demonstrasjonen mot myndighetenes koronatiltak. Protestene samlet koronafornektere, konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere, de som mener restriksjoner bryter med demokratiske prinsipper – samt høyreekstreme grupper. Disse forsøker nå å sjanghaie misnøyen, og en hard kjerne forsøkte til og med å storme Riksdagen på demonstrasjonsdagen. Folk viftet med keisertrikoloren i svart, rødt og hvitt – ikke gult, som i dagens tyske flagg. Det gamle flagget representerer Keiserriket, slik det var før første verdenskrig, og har vært sjeldent å se – med unntak av forbundene for tyskere som ble fordrevet fra østområdene i slutten av andre verdenskrig.

Utenriks