Politiet mener at terskelen er høy for å straffe innvandringsfiendtlige ytringer:

– Vi må gi Sian vern

RÅDGIVEREN: Kai Spurkland er politijurist og ekspert på ytringsfrihet ved stab for virksomhetsstyring hos politimesteren i Oslo. Han har også en deltidsstilling som forsker ved Politihøgskolen. Christopher Olssøn

YTRINGER: – Det finnes mer lystbetonte politioppgaver, men vi har en plikt til å beskytte den grunnlovsfestede retten det er, å la Koranen brenne helt ut, sier politimesterens rådgiver Kai Spurkland.

Leder av Stopp islamiseringen av Norge (Sian) Lars Thorsen er dømt for å fremme hat og forfølgelse av muslimer etter straffelovens paragraf 185, også kalt rasismeparagrafen.