Barne- og familieministeren ber kommunene om å holde tjenestetilbudene åpne:

Urolig for de unge sårbare

OPPFØLGING: Konstituert barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) besøkte denne uka en rekke aktører i Bergen som jobber tett på barn og ungdom. Hun deler deres bekymring for dem som ikke blir sett. Linnea Oskarsen

HJELP: Utsatte barn og unge tar mindre kontakt med hjelpeapparat enn før pandemien. Barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) er bekymret.

Da norske skoler og barnehager stengte i mars, ble tilbudet til utsatte barn og unge kraftig redusert. Flere oppsøkende tjenester benyttet seg av hjemmekontor den første perioden, mens andre stengte dørene. Så fulgte en lang sommerferie.

Innenriks