EU-organ mener norske regler mot sosial dumping bryter EØS-avtalen:

Mener Norge bryter loven

LOVBRUDD: Grove lovbrudd i byggebransjen førte til innføringen av nasjonale og lokale regelverk mot sosial dumping. Her fra byggingen av Munch-museet, som for øvrig ikke har noen kopling til saken. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

ULOVLIG: Kontrollorganet Esa mener det norske regelverket mot sosial dumping er i strid med EØS-avtalen. Både fagforbund og arbeidsgiverorganisasjoner reagerer.

I 2016 innførte Norge regler som skal hindre sosial dumping. Forskriften om offentlige anskaffelser begrenser blant annet antall underleverandører en entreprenør kan ha, til maksimalt to. Enkelt forklart ble dette kravet innført for å sikre bedre oversikt på arbeidsplassen: Jo færre ledd av underleverandører det er, desto lettere er det å holde oversikt over roller, ansvar og eventuelle lovbrudd.

Innenriks